Verifikimi i profilit është i detyrueshëm

 

Verifikimi i Profilit

Për shkak të popullaritetit të madh të faqes, çdo ditë ne kemi shumë raste të keqpërdorimit të tëdhënave personale: emrin, numrat e telefonit, adresat, njoftimes pa pëlqimin e personit, reklamave të rreme dhe informacione, artikuj paautorizuara, shpallje kontaktit (oferta seksuale) në emër të një pale të tretë, mallra të falsifikuara, dhe shumë të tjerë. Të gjitha këto pika bien në kundërshtim me ligjin e Republikës së Kosovës. Për shkak të arsyeve të lartpërmendura, ne jemi të detyruar të marrin masa për të siguruar shërbimin e mëtejshëm cilësor. Pavarësisht nga përpjekjet tona më të mira, çdo ditë me mijëra shpallje është absolutisht e pamundur të kontrollojmë me saktësi nëse është mashtrim apo shpallje reale /aktuale.

Verifikimi i profilit është i detyrueshëm. Çmimi për vrifikimin është -FALAS- për 1 vit (12 muaj), të gjithë profilet e pa verifikuara do të fshihen.

Ju lutem verifikoni llogarinë tuaj, pasi të keni verifikuar, ju mund të publikoni shpallje * 1 vit falas, gjithashtu falas mund ti përditësoni, modifikoni ose ndryshoni shpalljet tuaj.

Detajet e pagesës

Bigmedia
Banka
Numri i llogarisë: XXXXXXXXXXX
Ju lutemi gjatë pagesës në fushën "qëllimin e pagesës" të shkruani numrin e shfrytëzuesit.

Ku mund ta shoh numrin e përdoruesit tim

Nëse jeni përdores të regjistruar, identifikohuni me të dhënat tuaja. Pas identifikimit të suksesshëm të profilit tuaj, do të shfaqen instruksione të përgatitura të cilat janë të nevojshme për tu ndjekur. E rëndësishme është gjatë pagesës saktë ta shkruani numrin tuaj të identifikimit ID (numri i përdoruesit ) që të keni mundësi sa më shpejt të identifikohet profili. Cili është numri im i identifikimit (numri i përdoruesit)? Numrin e ID mund ta shihni në faqen tuaj të profilit.

E bëra pagesën e shumës. Sa kohë dë të zgjasë certifikimi i profilit tim?

Pasi të keni paguar shumën, aktivizimi mund të zgjasë disa ditë, në varësi të ngarkesës së punës. Përafërsisht nga 1 deri 3 ditë në varësi prej saj se sa herët do të mbërrijë shuma në llogarinë tonë. Nëse doni ta përshpejtoni procesin, mund të na dërgoni vërtetim të skenuar të pagesësnë support(at)publicitet.net. Ne vazhdimisht e monitorojmë llogarinë tonë bankare dhe menjëherë sa të konfirmohet pagesa juaj, administratorët tanë do ta aktivizojnë verifikimin.

Si mund të njohet një anëtar i certifikuar? Anëtarët e certifikuar fitojnë edhe logon e certifikuar në detajet të shpalljeve të tyre. Nëse hapni ndonjë shpallje, logoja e certifikuar do të shfaqet me informacionin për kontakt të përdoruesit.

Kushtet për përdorim

Kini parasysh që kushtet për përdorim të Publicitet.net në çdo kohë mund të ndryshohen dhe të aktualizohen. Versionin aktual gjithmonë do ta gjeni këtu tek kushtet e përdorimit të Publicitet.net. Me përdorim të shërbimeve, Ju pajtoheni me këto kushte të përmendura .

Edhe pse është paguar për verifikim e profilit, nëse nga Administratorët e faqes konfirmohet që përdoruesi:
   - publikon shpallje jo në përputhje me kushtet për përdorim
   - publikon shpallje të dyfishta, shpallje duplikate me përmbajtje të njëjtë, duke përfshirë edhe në rajone dhe seksione të ndryshme
   - publikon shpallje me vetëdije në kategorit të papërshtatshme
   - publikon shpallje nga profilë të ndryshëm
   - publikon logon në foto kryesore tek më shumë se 5 shpallje
   - përditëson më shumë se 5 shpallje brenda 24 orëve
   - publikon fotografi që nuk i përkasin produktit të tij ( jorelevante )

atëher Publicitet.net eksplicite e rezervon të drejtën , që në çdo kohë të ndryshojë, plotësojë ose fshijë profilin e plotë pa njoftim paraprak.
Me një llogari të thjeshtë ju mund të postoni deri në 100 shapllje, në qoftë se ju doni të postoni më shumë shpallje, ju duhet të bëheni një anëtar premium kështu që ju do të merrni më shumë përfitime dhe do të jetë në gjendje për të menaxhuar deri në 500 shpallje për më shumë informacion Klikoni këtu

Publicitet.net iu ofron klientëve të tij shërbim online. Në të janë përmbajtur shërbimet pa pagesë, gjithashtu edhe shërbime me pagesë. Për përdorim të shërbimeve të Publicitet.net është i nevojshëm regjistrimi. Për këtë qëllim klienti ka nevojë për e-mail dhe pasword (fjalëkalim) i cili do të jetë i zgjedhur prej tij.
Me regjistrimin në fillim ndodh shërbim falas midis Publicitet.net dhe klientit të regjistruar i cili është i regulluar me dispozitat e këtyre kushteve për përdorim. Pas regjistrimit Publicitet.net i ofron klientit dhe shërbime me pagesë. Bazat e kontratës së këtyre shërbimeve të paguara, gjithashtu janë edhe kushtet e përgjithshme për përdorim
Para lidhjes së kontratës për shërbime të paguara, klienti informohet për përmbajtjen e çdo shërbimi të paguar, si edhe për çmimet dhe kushtet e pagesës. Shërbimi i Publicitet.net është në detyrë të vazhdueshme operative pa ndërprerje 7 ditë në javë me disponueshmësi 90 % në vit.
Nga kjo janë përjashtuar ndërprerjet për mirëmbajtjen dhe inkorporim të softuerit, si edhe koha kur shërbimi nuk është i disponueshëm në internet për shkak të problemeve teknike ose të tjera që nuk janë nën ndikim të Publicitet.net (forcë madhore, persona të tretë etj).
Në rast se profili juaj të fshihet për shkak të problemeve teknike, kthimi i parave nuk do të jetë e mundur.
Për përdorimin e shërbimt plotësisht të Publicitet.net, klienti duhet ti përdorë teknologjitë e fundit për kërkim ose ta mundësojë funksionimin e tyre në kompjuterin e tij (p.sh, të Java Skript, Cookies, Pop-ups).Në qoftë se përdoren teknologji të vjetra ose që nuk janë më në përdorim të përgjithshëm, mund të ndodhë që klienti të mund ti përdorë sërbimet e Publicitete.net vetëm në mënyrë të kufizuar. Nëse keni nevojë për faturë, verifikimi i profilit kushton --FALAS- . për përpunimin e Faturës dhe tarifë postare.

 

Ju lutemi vini re: Logoja e certifikuar nuk siguron mbrojtje 100% nga abuzimi, zbatohen të njëjtat rregulla dhe kushte të Publicitet.net

Shihni se si do të duket

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit