Për Publicitet.net

Për Publicitet.net

Në Publicitet.net personat fizikë dhe kompanitë munden falas të blejnë dhe shesin produkte të reja dhe të përdorura si edhe të ofrojnë shërbime. Publicitet.net është platformë falas për tregëti, gjithashtu shërben për prezantim të biznesit Tuaj. Nëse ju doni të shisni makinën, nëse interesoheni për motorë, kërkoni vend pune, ose dëshironi të publikoni ndonjë ngjarje, ofrojmë kategori pothuajse për të gjitha dëshirat. Nga ana jonë gjithmonë përpiqemi t’iu ofrojmë një produktivitet të lartë. Vazhdimisht punojmë për zhvillimin e portalit tonë për njoftime sipas dëshirave të përdoruesve. Publicitet.net garanton kualitet të lartë të përmbajtjeve të shpalljeve të publikuara. Prandaj kontrollohen të gjitha shpalljet para publikimit.

 

Kontakt për mediat

Si përfaqësues të mediave keni mundësi përmes adresës së e-mail-it të poshtëpërmendur të vendosni kontakt me ne ose të shtoni në listën e mail-it tonë. Ju lutemi t’i lini pyetjet tuaja dhe numrin e telefonit për kontakt. Ne do të përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur. Në muajin maj 2012 Publicitet.net do të nisë portalin e ri për shpallje onlajn. Platforma Online Falas është drejtuar prej konsumatorët privatë dhe bazohet në afërsinë rajonale si edhe mundësive shoqëruese për kontakt personal. Kategoritë shkojnë nga familja, fëmijë dhe bebe(foshnjë), shtëpi dhe kopsht, kohë e lirë,përmes muzikës, filma dhe libra, si edhe modë dhe bukuri, deri tek kafshët shtëpiake, vende pune dhe prona të patundshme. Mesatarisht me mbi një milion vizitorë dhe gjithësej -- milion shikime të faqeve në muaj. Publicitet.net sot është një nga platformat më të forta për tregëti në Kosovë.

 

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit