Bashkëpunim me Publicitet.net

Bashkëpunim me Publiciet.net- Së bashku mund të arrijmë shumë.

Publicitet.net është i hapur për bashkëpunim për të gjithë palët e interesuara: agjensi marketingu, mediume (radio, televizione, gazeta, postera....), agjensi, web faqe dhe oferta të tjera. Me kënaqësi do ta pranojmë çdo sugjerim tuajin dhe çdo propozim i juaj do të analizohet hollësishëm me qëllim të arrijmë sukses më të madh për të dyja palët.

Sigurisht egzistojnë shumë mundësi për bashkëpunim, ja disa shembuj për bashkëpunim me ne:

Nëse jeni të gatshëm të punoni për vete, ne ju ofrojmë mundësi që për Publicitet.net të punoni në rajonin tuaj. Detyra juaj është që të kërkoni sa më shumë kompani të cilët shërbimet e tyre dhe produketet do t’i reklamojnë në Publicitet.net. Ju me çdo reklamim të kontraktuar do të merrni fitim të përshtatshëm (me kontratë)

 

Prej jush presim :

   - Motivim të lartë dhe performancë të sigurtë
   - Besueshmëri dhe aftësi për të punuar në ekip
   - Njohuri të mira në fushën e marketingut
   - Eksperiencë me softuer grafik, softuer flesh
   - Njohuri në krijim të banerave.
   - Aftësi me argumente për të bindur njerëz të tjerë dhe keni talent të veçantë për këtë
   - Jeni person komunikativ, i aftë për punë të pavarur.

 

Ne ju ofrojmë:

   - Kompani e përkushtuar drejt qëllimit të punës së saj
   - Eksperiencë në fushën e marketingut
   - Besueshmëri dhe korrektësi gjatë bashkëpunimit
Aplikoni menjëherë, Ju presim!

 

Shkëmbim të reklamave- Shkëmbim të banerave

Nën termin shkëmbim të banerave nënkuptohet shkëmbim reciprok të banerave reklamues nga i cili përfitojnë të dyja palët.
Tërhiqni për kohën më të shkurtër automatikisht dhe pa mundim vizitorë të rinj në web faqen tuaj dhe bëheni më të njohur. Që të krijohet barazi përmes faqeve të njohura më pak ose më shumë duhet që ofertën për këmbim të banerave ta analizojmë në mënyrë precize. Nëse përcaktohet që faqet nuk janë të njohura në mënyrë të barabartë, Ju ofrojmë kushte të volitshme për reklamim të paguar, ose në rastin e kundërt, ne jemi të gatshëm për reklamim të paguar.
Që të sigurohemi për kualitetin e mirë të vizitorëve për të gjithë pjesëmarrësit, nuk do të mundet çdo faqe fillestare të pranohet.

 

Prej jush presim :

   - Web faqe pa përmbajtje erotike
   - Që ti plotësojë faqja juaj fillestare kriteret tona
   - Faqe e cila nuk do të jetë prej degës sonë
   - Faqja duhet të gjendet së paku në listën Top Alexa.com 100
   - Ju nuk duhet të manipuloni me Web faqen tuaj që të gjendeni në vend më të lartë.
   - Aftësi me argumente për të bindur njerëz të tjerë dhe keni talent të veçantë për këtë
   - Baneri duhet të jetë i qartë i dukshëm për çdo vizitor ( mos jetë i fshehur)

 

Ne ju ofrojmë:

   - Reklamim të vazhdueshëm të web faqes tonë
   - Mbahemi 100% me të gjithë kontratat
   - Me sistemin tonë, Ju ofrojmë shkëmbim me cilësi të lartë të banerëve
   - I japim rëndësi të madhe kualitetit për rrjetin tonë reklamues.
   - Ju nuk duhet të manipuloni me Web faqen tuaj që të gjendeni në vend më të lartë.
   - Shfrytëzojeni përvojën tonë dhe kualitetin e rrjetit tonë për faqen Tuaj fillestare.

Jemi duke e pritur ofertën Tuaj për shkëmbim të banerave.

 

Shkëmbim të reklamave: në radio, televizion, gazeta(pres), postera, mjete transportuese (taksi, autobus, kamion......) dhe të tjerë

Sukses më të madh përmes marketingut online. Interneti në vitet e fundit u zhvillua në instrument të rëndësishëm marketingu. Përfaqësimi i internetit për të gjitha kompanitë bëhet me një faktor më relevant për sukses. Përmes shkëmbimit të reklamave mund ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe ti shkurtojmë shpenzimet. Kemi përvojë shumëvjeçare me marketingun online dhe shumë mirë e dimë rezultatin. Për kohë të shkurtër informoni mijëra vizitorë. Ju ofrojmë mundësi përmes web faqes tonë të arrini edhe tek konsumatorë të rinj.
Stafi ynë i ri punon shpejt dhe në mënyrë profesionale për të arritur efektin maksimal. Për të arritur barazinë reciproke duhet ofertën për shkëmbim reklamesh ta analizojmë hollësisht. Që të sigurojmë kualitet të mirë të vizitave për të gjitha faqet, jo çdo shkëmbim i reklamave mund të jetë i pranuar..

Jemi duke e pritur ofertën Tuaj, për shkëmbim të reklamave.

 

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit