Si mund të postoj një shpallje

Zgjidhni kategorinë

Klikoni lart në fushën e pikës së menusë “Postoni shpallje”. Nga sistemi tani do t’ju kërkohet të zgjidhni kategori në të cilën duhet të shfaqet shpallja juaj. Në secilën kategori kryesore janë renditur nënkategori të shumta. Nëse shpallja juaj nuk përputhet me asnjë kategori, atëhere zgjidhni kategori të ngjashme. Gjithashtu mundet të jepni sugjerime për kategori të reja.

Titulli i shpalljes / artikulli

Titulli është hapi më i rëndësishëm për një shpallje të mirë. Një titull i kuptueshëm i shpalljes drejtpërdrejt i rit shanset tuaja për shitje. Titulli shfaqet me shkronja të mëdha. Jepini shpalljes tuaj titull përshkrues, që të përmirësohet mundësia e tij për gjetje nëpërmjet funksionit për kërkim, për shembull “Yamaha MT-01 në gjendje të mirë... përdorni terma, të cilat janë të njohura për të interesuarit (p.sh. emrin e markës, modelin, tipin). “Ekstra”, “super” , “lirë” dhe kështu me rradhë nuk janë të përshtatshme, sepse keto termine nuk janë të kërkuara. Mendoni cilat karakteristika janë veçanërisht të mira tek produkti juaj. * Konceptet kyçe i vini në fillim.

Përshkrimi i produktit

Një përshkrim i arsyeshëm i produktit i rit shanset për shitje të tij. Një përshkrim i plotë dhe i menduar mirë e bën produktin tuaj më interesant për blerësit potencialë. Jini të sinqertë në përshkrimin e produktit dhe siguroni informacione të besueshme. Mos harroni të tregoni për mangësitë teknike dhe vizuale të mundshme. Mos u nisni nga fakti që blerësit do të kontaktojnë me ju për të marrë informacione. Më shumë shanse ka që të vazhdojnë me kërkimin. Pyejtjet që ju duhet ti jepni përgjigje në pëshkrimin e produktit tuaj janë:

   Çfarë doni të shisni?
   Nga se përbëhet produkti juaj?
   Sa është vjetërsia e tij?
   Kush është prodhuesi, modeli dhe tipi?
   Cilat janë dimensionet?
   Cilat janë karaskteristikat më të rëndësishme?
   Mangësitë e mundshme teknike apo vizuale?
   Përdorni fjalë përshkruese për kërkim!
   Përdorni terma, të cilat janë të njohura për blerësit potencialë!
   Mos përdorni yje, shenja plus ose karaktere të tjera të veçanta! >

Çmimi i produktit

Mund ta përcaktoni çmimin si bazë për negociata ose si një çmim fiks. Me qëllim që ta përcaktoni çmimin real, ne ju këshillojmë që ti shihni ofertat e ngjashme në Publicitet.net. Por gjithashtu kini mundësinë ta lini çmimin e produktit tuaj si çështje të kontratës ose mos lini asnjë të dhënë për çmimin

Fotografia - Shpallje me foto janë më të suksesshme

Ju kini mundësinë për të bashkëngjitur falas deri në 12 foto në shpalljen tuaj. Nëpërmjet fotove e bëni produktin tuaj më interesant dhe më tërheqës. Kini kujdes në ndriçimin e fotove më së miri përshtatet ndriçimi ditor. Mundet si sfond të përdorni pëlhurë të thejshtë me ngjyrë kështu që sendet e tjera mos të dallohen nga produkti juaj. Me kapje nga afër, blerësit mund të marrin një praqitje më të mirë për gjendjen e produktit. Fotot të cilat ju dëshironi ti bashkëngjitni në njoftimin tuaj nuk duhet të tejkalojnë madhësinë e caktuar. Nëse fotot janë bërë me kamera moderne dixhitale ose janë të skanuara, atëherë ato janë zakonisht shumë të mëdha dhe transferimi i tyre merr një kohë më të gjatë për ne. Gjithashtu mund të çojë në shkëputje të lidhjes ose në rast ekstrem edhe në gabim në publikim. Prandaj ne ju rekomandojmë në reklamat përshkruese madhësinë e fotos prej 1200 piksela me këto rregullime nuk duhet të ndodhë gabim gjatë bashkëngjitjes së fotove.

 

Video klipet

Keni mundësinë të bashkëngjitni falas një video klip në shpalljen tuaj. Kështu ofertat tuaja mund ti prezantoni edhe më tepër të gjalla. Përgatitni një klip të shkurtër nga oferta juaj nëpërmjet telefonit celular ose kamera. Transferoheni video klipin në hard disk. Kur do ta postoni shpalljen tuaj zgjidheni opsionin për bashkëngjitje të video klipeve dhe bashkangjitni video klipin tuaj në shpalljen tuaj. Për shkak se të dhënat video mund të jenë shumë të mëdha transmetimi optimal është mundësuar vetëm me një koneksion gjërë më të qartë siç është DSL.

Si ta pozicionoj sendin në hartë?

Për reklamim më të suksesshëm keni mundësi në disa kategori ti poziciononi sendet në hartë, shikoni linkun e poshtëvendosur, përsëriteni procedurën.

 

Si vendoset video klip në YouTube?

Identifikohu në You Tube
Nëse ende nuk keni hapur konto në You tube, klikoni në linkun e poshtëvendosur që të hapni:www.youtube.com/create_account.
www.youtube.com/create_account
Pas regjistrimit
Kliko në butonin "Bashkëngjit videon".
Në dritaren e ardhshme kliko mbi butonin „Kërko“për të zgjedhur një skedar video
Zgjidh skedarin e dëshiruar.
Kliko në butonin "Bashkëngjit videon".
Pas disa minutash ngarkimi do të jetë gati

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit