Abuzim

Spam, mashtrim, abuzim.

Publicitet.al nuk toleron spame, krijim masiv të objektve me përmbajtje identike (tema) dhe/ose përgjigje, do të thotë nuk është e lejueshme publikimi i artikujve të njëjtë në kategori të shumta. Nëse jeni të shqetësuar nga spamet, mos u ngurroni të na kontaktoni në : support(at)publicitet.al

Përpunojmë adresa anonime për çdo njoftues të Publicitet.al (për shembull. 54522875@publicitet.al. ) Nëse dërgoni e-mail në këtë adresë anonime, ajo shkon drejt serverit tonë, para se të jetë dërguar deri tek adresa e saktë. Nëse ju gjeninjoftime të thjeshta dhe ofenduese, ju lutemi të njëjtët t’i raportoni tek ne. Nëse ndiheni të shqetësuar, na dërgoni e-mail-in të atij personi. Mund të fshini konton tuaj dhe të krijoni të re.

Siguria

Ju lutemi të na raportoni njoftime të dyshimta me përmbajtje të ndaluara të mundshme në Publicitet.al nëpërmjet formularit “ Lëndim- Raportim të njoftimeve” ose nëpërmjet e-mail në support(at)publicitet.al. . Kështu bashkë mundemi të sigurohemi të mbetet oferta e palënduar në faqet e Publicitet.al.

 

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit